Klasseinndeling

Her er klasseinndelingen for 2019. Inndelingen er basert på tilsvarende oppsett som lagene finner i seriespill i Finnmark. For klassene G/J13, 15 og 17 er det dermed sammenslåtte årsklasser, henholdsvis 12 og 13, 14 og 15, 16 og 17. I all hovedsak betyr dette at spillere får to år på hver spillform.

På Gutter/Jenter 13, 15 og 17 tilbys to ulike spillformer.


KlasseSpillformSpillformAlder
G17Gutter11:117:7Født etter 01.01.2003
G15Gutter11:117:7Født etter 01.01.2005
G13Gutter9:97:7Født etter 01.01.2007
G11Gutter7:7 Født etter 01.01.2009
G10Gutter7:7 Født etter 01.01.2010
G9Gutter5:5 Født etter 01.01.2011
G8Gutter5:5 Født etter 01.01.2012
G7Gutter3:3 Født etter 01.01.2013
G6Gutter3:3 Født etter 01.01.2014
       
J17Jenter11:117:7Født etter 01.01.2003
J15Jenter11:117:7Født etter 01.01.2005
J13Jenter9:97:7Født etter 01.01.2007
J11Jenter7:7 Født etter 01.01.2009
J10Jenter7:7 Født etter 01.01.2010
J9Jenter5:5 Født etter 01.01.2011
J8Jenter5:5 Født etter 01.01.2012
J7Jenter3:3 Født etter 01.01.2013
J6Jenter3:3 Født etter 01.01.2014
       
FFU7:7 Åpen for alle