Overårige spillere i jenteklassen - Altaturneringen

Overårige spillere i jenteklassen

Skrevet 13 juli 2017 18:32 av Petter Oseberg

Vi i Altaturneringen ser oss nødt til å komme med en liten presisering av reglene knyttet til overårige spillere i jenteklassen (klasse L -9er).


Jf turneringsreglementet er det i Finnmark en egen regel som gir alle jentespillere automatisk dispensasjon til å spille jentefotball ett år ekstra.

Årets jenteklasse består i utgangspunktet av spillere født i 2001 og 2002, men grunnet denne særregelen vil alle jenter født 2000 også være spilleberettiget under Altaturneringen. Spillere født i 1999 er 2 år overårig og kan dermed ikke delta i klasse L.

Vi håper at eventuelle misforståelser nå er oppklart :-)

Neste nyhet: Planlegging av ankomst

Skrevet 11 juli 2017 10:04 av
Ved planlegging av avreise til Altaturneringen er det noen ting vi ønsker at deltakerklubbene er særlig oppmerksom på: 1. Lagledermøte kl 21:30 torsdag 10. august (matteltet på Alta Idrettspark). - Her plikter hver klubb å ha minimum en person (gjerne flere) til stede. Dette handler om at vi som arrangør ønsker å sikre at alle får den informasjonen de skal ha. 2. Innsjekk på skolene åpner kl 1... Les mer