Altaturneringen i fotball er et resultat av flere tusen dugnadstimer fra Altas lokalbefolkning, medlemmer av Alta IF godt hjulpet av andre idrettslag i Alta. 

Altaturneringen, Alta IF og arrangørklubbene er utrolig takknemlig for den innsatsen klubbens medlemmer, foresatte og ildsjeler legger ned for at vi kan arrangere en fotballfest av denne skalaen i Alta og Finnmark.