Innkvartering på skole

Innkvartering under Altaturneringen skjer på skoler til følgende priser:


  • A-kort kr. 800,- (overnatting og alle måltider)
  • B-kort kr. 600,- (overnatting og alle frokoster og kveldsmat)
  • C-kort kr. 350,- (kun overnatting)


Prisene gjelder for hele oppholdet (torsdag-søndag). Se forøvrig mer informasjon om priser her: Hva koster det å delta?

Merk! Grunnet knapphet på overnattingsplasser må vi prioritere overnatting for spillerne fremfor å huse foreldre. Info om eventuelle muligheter for overnatting for andre på skole kommer på et senere tidspunkt etter påmelding/betalingsfristens utløp.

Ved overnatting på skole SKAL voksen ansvarlig leder være sammen med laget så lenge laget er på skolen. Dette gjelder også på dagtid.


Viktige ting å huske før avreise:


  • Ved overnatting på skoler skal lagleder fylle ut et skjema med navn på ledere og spillere som skal bo på samme rom. Listen skal være i to eksemplarer, der den ene henges på romdøra mens den andre leveres til vakter ved innsjekk på skolen.
  • Det skal ikke benyttes sko inne på skolene (da skolene er gjort rene til skolestart), så vi oppfordrer alle til å ta med innesko.
  • Rengjøring av fotballsko SKAL foregå utendørs.
  • Ved overnatting på Alta Videregående skole, gjør vi oppmerksom på at pulter satt foran strømsøyler i K-fløyen IKKE skal flyttes på.
Sparebank 1 Nord-Norge Altaposten Thon Hotels Alta Alta Kraftlag Amfi Alta Mack Coop Finnmark SA Harila Alta Finnmark Sand AS Nordnorsk Bygg AS Aksis Alta Anlegg Nord AS Masternes Gjenvinning Peppes Pizza Alta Harald Nilsen AS Sentrumsgrillen Byggesystemer Bakehuset Nord-Norge Roald Johansen AS Alta Matteutleie Tecto AS Alta Kjøkkene & Interiør HAK